Medlemmar

Körrepetitioner

 

När: Måndagar 19-21

Var: Malmö, Locus Medicus Malmoensis

Carl-Bertil Laurells Gata 2 (På SUS längs Carl-Gustafs väg).

 

Terminsavgift: 750 kr

Plusgirokonto: 61 22 33-7

 

 

Styrelsen

 

Boel Håkansson, ordförande

Peter Baston, kassör

Agneta Hjelm Nilsson, sekreterare

Bengt Brattgård

Gunnel Åbjörnsson

 

Kristoffer Levin, suppleant

Lena Johnson Möller, suppleant

Repetitionsdagar

 

Återkommer med datum i augusti

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved