Medlemmar

Körrepetitioner

 

När: Måndagar 19-21

Var: Malmö, Locus Medicus Malmoensis

Carl-Bertil Laurells Gata 2 (På SUS längs Carl-Gustafs väg).

 

Terminsavgift: 750 kr (2017)

Plusgirokonto: 61 22 33-7

 

 

Styrelsen

 

Boel Håkansson, ordförande

Peter Baston, kassör

Agneta Hjelm Nilsson, sekreterare

Bengt Brattgård

Gunnel Åbjörnsson

 

Kristoffer Levin, suppleant

Lena Johnson Möller, suppleant

Repetitionsdagar

12/2

19/2 18-21 (inleds med årsmöte)

26/2

5/3

12/3

19/3

26/3 19.30-21

9/4

16/4

5/5 9-13 Körlördag, annan lokal

7/5 19.30-21

14/5 19.30-21

21/5

28/5

4/6

 

Doodle för anmälan till repetitioner mm

 

Copyright © All Rights Reserved