Medlemmar

Körrepetitioner

 

När: Måndagar 19-21

Var: Malmö, Locus Medicus Malmoensis

Carl-Bertil Laurells Gata 2 (På SUS längs Carl-Gustafs väg).

 

Terminsavgift: 750 kr (2017)

Plusgirokonto: 61 22 33-7

 

 

Styrelsen

 

Boel Håkansson, ordförande

Peter Baston, kassör

Agneta Hjelm Nilsson, sekreterare

Bengt Brattgård

Gunnel Åbjörnsson

 

Kristoffer Levin, suppleant

Lena Johnson Möller, suppleant

Repetitionsdagar

12/2

19/2 18-21 (inleds med årsmöte)

26/2

5/3

12/3

19/3

26/3 OBS vanlig tid 19.00-21.00

9/4

16/4

23/4

5/5 9-13 Körlördag, Kirsebergs kultur och fritidshus. Kronetorpsg. 1, ingång från Dalhemsgatan.

7/5 19.30-21

14/5 19.30-21

21/5

28/5 Konsert Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn

Samling 18.30. Konsert 19.30

30/5 Konsert Wesleykyrkan, Limhamn, samling 17.30. konsert 19.00

4/6 Körfest

 

Doodle för anmälan till repetitioner mm

 

Copyright © All Rights Reserved