Medlemssida

Nyheter för medlemmar

Repetitoner under hösten

Under hösten har vi börjat repetera med halva kören på plats på Corona-asvtånd och den andra med på länk.


Från 2/11 och framåt tills läget förbättras har vi endast Zoom-rep. Då kan alla vara med.


På den här zoomlänken träffas vi


(https://lu-se.zoom.us/j/68632033252)

Dropbox

Här finns ljudfiler och noter


https://www.dropbox.com/sh/6qcmcie3x5pe0w6/AABljXAThiCI6snEqTcuZlg9a?dl=0